FAQ

FAQ

ChangeNOW là gì?

ChangeNOW là một chương trình trao đổi đơn giản và nhanh chóng. Bạn không cần phải đăng ký, và việc trao đổi sẽ không có giới hạn.Chúng tôi sẽ lấy một khoản phí trung thực và nhanh chóng xử lý giao dịch trao đổi cho bạn.

ChangeNOW hoạt động như thế nào?

Hệ thống ChangeNOW được tích hợp vào hơn 10 nền tảng kinh doanh giao dịch tiền tệ crypto, bao gồm Poloniex và Bittrex. Chúng tôi cũng làm việc với các đối tác thực hiện trao đổi tiền tệ. Chúng tôi lựa chọn tỷ giá hối đoái tốt nhất và cung cấp cho bạn.

Tại sao tin tưởng chúng tôi?

ChangeNOW là một nhóm các nhà phát triển blockchain giàu kinh nghiệm. Với nền tảng ChangeNOW những người sử dụng không cần tạo tài khoản hoặc cung cấp thông tin cá nhân, điều này cho phép người dùng tránh được việc nhận diện hoặc đánh cắp tài chính. Chúng tôi cung cấp tỷ giá hối đoái tốt nhất bởi lẽ chúng tôi sử dụng các sàn giao dịch thương mại đáng tin cậy.

Giao dịch của tôi sẽ được xử lý nhanh chóng như thế nào?

Tốc độ xử lý khoảng từ năm đến hai mươi phút, tùy thuộc vào khoảng thời gian để một block diễn ra trong mạng. Hầu hết các đơn đặt hàng chỉ xử lý trong vài phút. Nếu giao dịch lớn (hơn 1 BTC ), quá trình xử lý có thể mất nhiều thời gian hơn, tùy thuộc vào kích thước giao dịch và dung lượng của block.

Tôi có thể để tiền của mình ở đâu?

Nếu bạn muốn sở hữu tiền tệ crypto, bạn cần phải lưu trữ nó ở đâu đó. Các ví khác nhau được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động khác nhau với các giao dịch.Có ví tiền chính thức, purses web và các ứng dụng khác.Đối với mỗi loại tiền tệ bạn cần có một ví riêng biệt. Địa chỉ của ví là một sự kết hợp độc đáo của các con số và chữ cái từ 26 đến 35 ký tự.Trông nó thường giống như thế này: 17bkZPLB4Wn6F347PLZBR34ijhzQDUFZ4ZC.

Làm thế nào để tôi nhận được địa chỉ ví?

Khi bạn quyết định đồng xu nào bạn muốn mua, hãy tìm một chiếc ví đáng tin cậy, mỗi đồng xu có một chiếc ví chính thức. Khi bạn tạo một chiếc ví, bạn sẽ tự động nhận được một địa chỉ và một chìa khóa riêng. Hãy giữ khóa riêng đó cho riêng bạn và đừng cho bất cứ ai xem nó.

Vì các lý do an toàn, chúng tôi không hỏi các mã khóa riêng của bạn và không ai được phép hỏi.

Địa chỉ người nhận là gì?

Nếu bạn muốn mua một đồng xu, bạn cần gửi nó đến một chiếc ví cụ thể, mỗi đồng xu có một chiếc của riêng nó, địa chỉ của người nhận là ví của bạn, đồng xu được chuyển sau khi thực hiện giao dịch trao đổi.

Giao dịch hash là gì?

Mỗi giao dịch được đăng ký trong blockchain và có mã nhận dạng duy nhất của riêng nó, được gọi là Hash (còn được gọi là " TX ") Mã độc đáo này cho phép bạn xác minh tính hợp lệ của nó trong sổ tay mở blockchain.

Làm thế nào để xóa một giao dịch?

Các giao dịch Blockchain không thể đảo ngược được.Nếu các khoản tiền đã được gửi đi, thì giao dịch không thể huỷ bỏ bởi bất kỳ ai.Vì vậy hãy kiểm tra kỹ các chi tiết thanh toán trước khi gửi tiền.

Tại sao số tiền cuối cùng của quỹ khác với số tiền ban đầu?

Cần có một khoảng thời gian để xử lý các giao dịch. Do sự biến động cao của đồng tiền nên tốc độ thời gian là rất quan trọng, tuy nhiên tỷ giá hối đoái cuối cùng có thể khác nhau theo hướng tích cực hay tiêu cực. Những gì chúng tôi đảm bảo là tỷ giá tốt nhất tại thời điểm thực hiện hoạt động trao đổi.

Cần bao lâu để giao dịch được hoàn thành?

Các giao dịch trên ChangeNow thường mất từ 5 đến 30 phút.Nếu giao dịch của bạn mất nhiều thời gian hơn có thể là do gặp các vấn đề khác nhau:

  • Các cuộc tấn công DDoS. Thật không may, các vấn đề như vậy xảy ra thường xuyên nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn và giải quyết bất kỳ vấn đề nào
  • Cập nhật đồng xu. Chúng tôi có thể cập nhật khách hàng và vô hiệu hóa một số đồng xu. Khi chúng tôi chuyển nó trở lại, bạn sẽ nhận được tiền của bạn.
  • Blockchain bị quá tải, quá nhiều giao dịch đang chờ đợi để được đưa vào blockchain, và bạn cũng có thể đợi đến lượt của nó. Đôi khi bạn sẽ cần phải đợi lâu thêm một chút nữa.

Số tiền tối thiểu để thực hiện giao dịch là bao nhiêu?

Không có giới hạn cho việc trao đổi tiền tệ crypto trên ChangeNow.Tuy nhiên đối với giao dịch được thực hiện, khoản phí được tính bởi chính blockchain. Số tiền gửi phải đủ để trả tất cả các khoản phí của blockchain.

What is a fixed rate exchange?

A fixed rate exchange is an exchange performed with the same rate which is displayed to the client in the beginning of an exchange, regardless of the subsequent rate fluctuations.

How does it work?

You create an exchange and make a deposit. You have 20 minutes to deposit your exchange funds; during that time, we guarantee that the rate won't change in any way. You will receive the exact amount that was displayed to you.

How is it different from the standard flow?

During the standard flow, each transaction may have its own unique exchange rate because of rate fluctuations, market conditions, and network fees. The rate might change at any moment; as a result, you might receive more or less than you thought you would.

Implementing fixed rate exchanges leads us to lay down a small reserve to guarantee your safety from exchange rate fluctuations. It's included into the rate you will see at the beginning of the exchange, no any other fees included.

Because of the rate risks we take, the fixed rate may differ from the stardard flow's rate, however, it gives our users confidence in the amount they will receive.

When should I choose fixed rate flow?

You may choose the fixed rate flow if you want to be certain that the amount of crypto you'll receive will stay the same no matter what. With fixed rate exchanges, our users will enjoy the stability of their exchanges and be safe from sudden rate drops.

ChangeNOW performs certain exchanges through third-party partner services. What does that mean?

It means exactly that - exchanges of certain trading pairs are carried through our partners. These exchanges aren't much different from regular ChangeNOW swaps, however there are a few things you might want to keep in mind:

  • In these cases we don't carry out any KYC checks on our side. However, they might be carried out by our partners;
  • Please be aware that other services that we are partnered with might have KYC policies that are different from ours;
  • However, us carrying out exchanges through third party service does not mean we forfeit our responsibility for the exchange. If you run into any issues during the swap, just let our support team know and we'll help you out in the shortest time possible.

Do I need to register to use ChangeNOW?

With the ChangeNOW platform users don’t need to create accounts: you don't need to register/log in to use ChangeNOW.

However there are some exceptions.

ChangeNOW uses an automated risk management system to check all transactions. Each case will be considered individually. According to European AML directives, KYC regulations and platform requirements, we will ask you to provide you a scan of your ID document valid in your country and additional information of the funds origin.

KYC/AML explained

The crypto market is subject to a number of certain rules and regulations which make it mandatory for most crypto services to have the AML/KYC procedure implemented.

ChangeNOW strives to protect our clients from any type of scams and fraudulent activities in the crypto world and complies to all rules and regulations present at the moment, and one of the ways that enables us to do so is the KYC/AML procedure.

This procedure confirms the absolute legality of the transaction carried out by you before the regulatory institutions. Thus, you confirm that you are a law-abiding citizen and the state has no reason to address any claims towards you.

KYC/AML procedure

ChangeNOW’s AML/KYC procedure is supported by an automated risk prevention system. If a transaction is marked suspicious by this system, the exchange is put on hold and the customer in question is then asked to confirm their identity.

There is a certain set of criteria that the system employs; however, they can’t be made public, otherwise there will be people who will try to abuse those criteria in order to cheat the algorithm.

This system has proven to be very useful against money launderers and scammers, since the KYC process allows us to tell an honest customer apart from a scammer very quickly and without any trouble.

Each KYC case is handled individually. If a certain client is eligible for the procedure since their transaction had been marked as , they are informed of that with a pop-up notification after the exchange has been submitted, in which they will be asked to turn to the support team. We will apply a set of standard procedures to our KYC clients, among which are asking a client to submit the following:

  • A high-quality photo of any identification document valid in their country or internationally;
  • A source of deposited funds;
  • A selfie of the client holding their identification document and a sheet of paper with the date of the exchange and the word “ChangeNOW” written on it.

After ChangeNOW has received the following materials, the exchange is completed, and the exchanged funds are then sent to the specified recipient wallet address.

We do everything in our power to maintain our reputation as a legitimate, law-abiding exchange service that can be safe for use by anyone, be it a regular person who doesn’t deal with crypto much or an experienced trader or miner; therefore, ChangeNOW reserves the right to apply the KYC/AML procedure to certain clients, wallet addresses and select assets.

ChangeNOW doesn’t support any money-laundering or other illegal activities; therefore, the service doesn’t enter any business agreements with individuals or business entities involved or suspected in such activities.

In case a client doesn’t wish to disclose their identity for certain reasons and refuses to provide the documents, the KYC/AML procedure is considered failed and the deposited funds are then refunded to the address (or addresses) the deposit was made from, subtracting the network fees, within 24 hours. Then, this address (or addresses) is blacklisted on ChangeNOW, thus rendering it non-eligible for making deposits on the service.

In case a client submits a false set of documents, the KYC/AML procedure is considered failed and the deposited funds are then refunded to the address (or addresses) the deposit was made from, subtracting the network fees, within 24 hours. Then, this address (or addresses) is blacklisted on ChangeNOW, thus rendering it non-eligible for making deposits on the service. ChangeNOW reserves the right to submit all the received materials to the legal authorities (Interpol, Europol, and other) in case a corresponding request is received.

Why do we ask for your email?

In order to purchase crypto with USD or EUR, you will need to type in your email address. It is a necessary step for user identification required by our partner, Indacoin. Indacoin sets a limit for customers to 3000 USD/EUR.

To comply with the Indacoin identification regulation, we recommend to use the same email address together with a debit/credit card information for each transaction.

Can I buy cryptocurrency with fiat through ChangeNOW?

Yes, you can buy cryptocurrency with a USD/EUR card. Here is a detailed instruction on how to do that.

Can I make a profit with ChangeNOW?

Yes, you can become a member through our affiliate program and make 0.4% of total turnover. Here is the detailed instruction.

Hãy thử BÂY GIỜ