Về chúng tôi

ChangeNOW là dịch vụ không giam giữ được tạo ra để trao đổi tiền điện tử đơn giản và nhanh chóng. Chúng tôi cố gắng đạt được sự an toàn, đơn giản và thuận tiện tối đa. Chúng tôi không lưu trữ tiền của bạn hoặc yêu cầu bất kỳ hình thức tạo tài khoản nào.

ChangeNOW có sẵn gần 700 xu để trao đổi và không có bất kỳ giới hạn nào; bạn có thể trao đổi bao nhiêu tùy thích - không cần tài khoản, không phải lo lắng, nhanh hơn ánh sáng. Tùy chọn fiat cũng có sẵn - bạn có thể mua tiền điện tử bằng Visa hoặc MasterCard thông qua đối tác bên thứ ba của chúng tôi.

CHN Group LLC., một công ty được thành lập tại Saint Vincent và Grenadines
Địa chỉ đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines: Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown
Địa chỉ bưu chính: Newtonlaan 115, Utrecht, 3584 BH, Hà Lan

Certificate: 3010 LLC 2023

liên kết