Về chúng tôi

Về chúng tôi

ChangeNOW là một nền tảng web được tạo ra cho bất kỳ việc trao đổi tiền tệ crypto đơn giản nào. Chúng tôi cố gắng để đạt được sự an toàn, đơn giản và tiện lợi tối đa.

Những người dùng của chúng tôi không cần phải đăng ký hoặc để lại thông tin cá nhân.Điều này cho phép những người dùng tránh được việc nhận dạng và đánh cắp tài chính. Để thuận tiện cho khách hàng, chúng tôi đã xóa tất cả các giới hạn, do đó bất kỳ số tiền nào cũng có thể được trao đổi một cách tự do. Bạn thậm chí có thể sử dụng Visa hoặc MasterCard của bạn để mua nhanh chóng tiền tệ crypto. Sự trung thực là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, do đó chúng tôi không tính bất kỳ phí ẩn hoặc phí lạm phát nào.Chúng tôi chỉ lấy 0,5% lệ phí của số tiền được trao đổi.

ChangeNOW international Ltd., a company incorporated in Belize
Registered address in Belize: Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City
Postal Address: Amsterdam, Kraanspoor 50, 1033 SE, Netherlands

Các đường link dẫn