ซื้อสกุลเงินดิจิตอลด้วยบัตรเครดิต

ซื้อ altcoins, เหรียญและโทเค็นโดยใช้บัตรเดบิตหรือเครดิตของธนาคารของคุณ การขายเงินดิจิตอลทันทีในอัตราดีที่สุด card

icon-usd
USD

    ไม่พบรายการที่ตรงกับข้อความค้นหาของคุณ

  • 1 BTC ~ ... USDอัตราที่คาดหวัง
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
arrow-grey
Loader Icon
icon-btc
BTC

    ไม่พบรายการที่ตรงกับข้อความค้นหาของคุณ

1
icon-btc
btc
Bitcoin
USD / BTC
~ 27601.57 USD
2
icon-ethop
eth
Ethereum (Optimism)
USD / ETH
~ 1648.72 USD
3
icon-zksync
eth
Ethereum (ZkSync Era)
USD / ETH
~ 1648.72 USD
4
icon-etharb
eth
Arbitrum Ethereum
USD / ETH
~ 1648.72 USD
5
icon-eth
eth
Ethereum
USD / ETH
~ 1648.72 USD
6
icon-ethbsc
eth
Ethereum (Binance Smart Chain)
USD / ETH
~ 1648.72 USD
7
icon-usdtarb
usdt
Tether USD (Arbitrum One)
USD / USDT
~ 0.9999 USD
8
icon-usdtarc20
usdt
Tether USD (Avalanche)
USD / USDT
~ 0.9999 USD
9
icon-usdtop
usdt
Tether USD (Optimism)
USD / USDT
~ 0.9999 USD
10
icon-usdtdot
usdt
Tether USD (Polkadot)
USD / USDT
~ 0.9999 USD
11
icon-usdterc20
usdt
Tether USD (Ethereum)
USD / USDT
~ 0.9999 USD
12
icon-usdtbsc
usdt
Tether USD (BSC)
USD / USDT
~ 0.9999 USD
13
icon-usdttrc20
usdt
Tether USD (TRON)
USD / USDT
~ 0.9999 USD
14
icon-usdtmatic
usdt
Tether USD (Polygon)
USD / USDT
~ 0.9999 USD
15
icon-usdtalgo
usdt
Tether USD (Algorand)
USD / USDT
~ 0.9999 USD
16
icon-usdt
usdt
Tether USD (OMNI)
USD / USDT
~ 0.9999 USD
17
icon-usdtsol
usdt
Tether USD (Solana)
USD / USDT
~ 0.9999 USD
18
icon-bnbmainnet
bnb
Binance Coin Mainnet
USD / BNB
~ 212.6 USD
19
icon-opbnb
bnb
opBNB (Optimistic Rollup)
USD / BNB
~ 212.6 USD
20
icon-bnbbsc
bnb
Binance Coin (BSC)
USD / BNB
~ 212.6 USD
21
icon-xrp
xrp
Ripple
USD / XRP
~ 0.5352 USD
22
icon-usdcop
usdc
USD Coin (Optimism)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
23
icon-usdcarc20
usdc
USD Coin (AVAXC)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
24
icon-usdcarb
usdc
USD Coin (Arbitrum One)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
25
icon-usdc
usdc
USD Coin (Ethereum)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
26
icon-usdcbsc
usdc
USD Coin (Binance Smart Chain)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
27
icon-usdctrc20
usdc
USD Coin (TRON)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
28
icon-usdcmatic
usdc
USD Coin (Polygon)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
29
icon-usdcalgo
usdc
USD Coin (Algorand)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
30
icon-usdcsol
usdc
USD Coin (Solana)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
31
icon-solbsc
sol
Solana (Binance Smart Chain)
USD / SOL
~ 23.62 USD
32
icon-sol
sol
Solana
USD / SOL
~ 23.62 USD
33
icon-ada
ada
Cardano
USD / ADA
~ 0.257 USD
34
icon-adabsc
ada
Cardano
USD / ADA
~ 0.257 USD
35
icon-doge
doge
Dogecoin
USD / DOGE
~ 0.06117 USD
36
icon-dogebsc
doge
Dogecoin
USD / DOGE
~ 0.06117 USD
37
icon-trxbsc
trx
TRON (Binance Smart Chain)
USD / TRX
~ 0.08881 USD
38
icon-trx
trx
TRON
USD / TRX
~ 0.08881 USD
39
icon-ton
ton
Toncoin
USD / TON
~ 1.384 USD
40
icon-tonbsc
ton
Toncoin (Binance Smart Chain)
USD / TON
~ 1.384 USD
41
icon-matic
matic
Matic (ERC20)
USD / MATIC
~ 0.5878 USD
42
icon-maticbsc
matic
Polygon (Binance Smart Chain)
USD / MATIC
~ 0.5878 USD
43
icon-maticmainnet
matic
Polygon
USD / MATIC
~ 0.5878 USD
44
icon-daiarb
dai
Dai (Arbitrum One)
USD / DAI
~ 0.9997 USD
45
icon-dai
dai
Dai
USD / DAI
~ 0.9997 USD
46
icon-daibsc
dai
Dai (Binance Smart Chain)
USD / DAI
~ 0.9997 USD
47
icon-daimatic
dai
Dai (MATIC)
USD / DAI
~ 0.9997 USD
48
icon-dot
dot
Polkadot
USD / DOT
~ 4.046 USD
49
icon-dotbsc
dot
Polkadot (Binance Smart Chain)
USD / DOT
~ 4.046 USD
50
icon-ltc
ltc
Litecoin
USD / LTC
~ 64.51 USD