เรื่องของเรา

ChangeNOW คือแพลตฟอร์มบนเว็บสร้างขึ้นสำหรับเรียบง่ายแลกเปลี่ยนของมีการเข้ารหัสสัญลักษณ์ของเงินตราย เราก็จงมุ่งมั่นสำหรับสูงสุดของความปลอดภัยรู้สึกอย่างนั้นและมันผิดธรรมเนียมต่อศา.

ของผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือทิ้งข้อมูลส่วนตัวนะ นี่จะอนุญาตให้ผู้ใช้จะหลีกเลี่ยงการแสดงตัวและทางการเงินเพราะเจ้าก็เหมือนกัน สำหรับมันผิดธรรมเนียมต่อศาของลูกค้าเราถูกเอาออกทั้งหมดขีดจำกัดดังนั้นมีจำนวนมากจะแลกเปลี่ยนมันได้อย่างอิสระ คุณสามารถแม้แต่จะใช้วีซ่Visaาหรือ MasterCard สำหรับด่วนการซื้อขายของการเข้ารหัสสัญลักษณ์ของเงินตราย

CHN Group Limited., a company incorporated in Seychelles
Registered address in Seychelles: House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles
Postal Address: Newtonlaan 115, Utrecht, 3584 BH, Netherlands

ที่อยู่เชื่อมโยง