FAQ

About

ChangeNOW là một chương trình trao đổi đơn giản và nhanh chóng. Bạn không cần phải đăng ký, và việc trao đổi sẽ không có giới hạn.Chúng tôi sẽ lấy một khoản phí trung thực và nhanh chóng xử lý giao dịch trao đổi cho bạn.

Hệ thống ChangeNOW được tích hợp vào hơn 10 nền tảng kinh doanh giao dịch tiền tệ crypto, bao gồm Poloniex và Bittrex. Chúng tôi cũng làm việc với các đối tác thực hiện trao đổi tiền tệ. Chúng tôi lựa chọn tỷ giá hối đoái tốt nhất và cung cấp cho bạn.

ChangeNOW là một nhóm các nhà phát triển blockchain giàu kinh nghiệm. Với nền tảng ChangeNOW những người sử dụng không cần tạo tài khoản hoặc cung cấp thông tin cá nhân, điều này cho phép người dùng tránh được việc nhận diện hoặc đánh cắp tài chính. Chúng tôi cung cấp tỷ giá hối đoái tốt nhất bởi lẽ chúng tôi sử dụng các sàn giao dịch thương mại đáng tin cậy.

Cryptocurrency Exchange Process

Tốc độ xử lý khoảng từ năm đến hai mươi phút, tùy thuộc vào khoảng thời gian để một block diễn ra trong mạng. Hầu hết các đơn đặt hàng chỉ xử lý trong vài phút. Nếu giao dịch lớn (hơn 1 BTC ), quá trình xử lý có thể mất nhiều thời gian hơn, tùy thuộc vào kích thước giao dịch và dung lượng của block.

Nếu bạn muốn sở hữu tiền tệ crypto, bạn cần phải lưu trữ nó ở đâu đó. Các ví khác nhau được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động khác nhau với các giao dịch.Có ví tiền chính thức, purses web và các ứng dụng khác.Đối với mỗi loại tiền tệ bạn cần có một ví riêng biệt. Địa chỉ của ví là một sự kết hợp độc đáo của các con số và chữ cái từ 26 đến 35 ký tự.Trông nó thường giống như thế này: 17bkZPLB4Wn6F347PLZBR34ijhzQDUFZ4ZC.

Vì các lý do an toàn, chúng tôi không hỏi các mã khóa riêng của bạn và không ai được phép hỏi.

For security reasons, we will never ask you for your private keys and nobody should.

Nếu bạn muốn mua một đồng xu, bạn cần gửi nó đến một chiếc ví cụ thể, mỗi đồng xu có một chiếc của riêng nó, địa chỉ của người nhận là ví của bạn, đồng xu được chuyển sau khi thực hiện giao dịch trao đổi.

Mỗi giao dịch được đăng ký trong blockchain và có mã nhận dạng duy nhất của riêng nó, được gọi là Hash (còn được gọi là " TX ") Mã độc đáo này cho phép bạn xác minh tính hợp lệ của nó trong sổ tay mở blockchain.

Các giao dịch Blockchain không thể đảo ngược được.Nếu các khoản tiền đã được gửi đi, thì giao dịch không thể huỷ bỏ bởi bất kỳ ai.Vì vậy hãy kiểm tra kỹ các chi tiết thanh toán trước khi gửi tiền.

Cần có một khoảng thời gian để xử lý các giao dịch. Do sự biến động cao của đồng tiền nên tốc độ thời gian là rất quan trọng, tuy nhiên tỷ giá hối đoái cuối cùng có thể khác nhau theo hướng tích cực hay tiêu cực. Những gì chúng tôi đảm bảo là tỷ giá tốt nhất tại thời điểm thực hiện hoạt động trao đổi.

The process of exchanging crypto consists of many different steps, and during those steps, various fees are charged. These are the possible ones: - network fee for the deposit transaction from a customer's wallet; - network fee for transferring coins to our liquidity provider; - trading fees that our liquidity providers charge; - network fee for sending the exchanged funds to the customer. The fees vary depending on the currency and the exchange amount. For every swap, ChangeNOW finds the fastest and most user-profitable way to execute an exchange. It is crucial to us that the final amount you receive is as close to the estimate as possible. That's why we calcutate all the possible fees for every transaction very thoroughly and include them in the estimate.

Các cuộc tấn công DDoS. Thật không may, các vấn đề như vậy xảy ra thường xuyên nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn và giải quyết bất kỳ vấn đề nào

  • Cập nhật đồng xu. Chúng tôi có thể cập nhật khách hàng và vô hiệu hóa một số đồng xu. Khi chúng tôi chuyển nó trở lại, bạn sẽ nhận được tiền của bạn.
  • Blockchain bị quá tải, quá nhiều giao dịch đang chờ đợi để được đưa vào blockchain, và bạn cũng có thể đợi đến lượt của nó. Đôi khi bạn sẽ cần phải đợi lâu thêm một chút nữa.
  • The blockchain is overloaded. Too many transactions are waiting to be included into the blockchain, and yours may wait for its turn, too. Sometimes you might have to wait a little longer.

Không có giới hạn cho việc trao đổi tiền tệ crypto trên ChangeNow.Tuy nhiên đối với giao dịch được thực hiện, khoản phí được tính bởi chính blockchain. Số tiền gửi phải đủ để trả tất cả các khoản phí của blockchain.

If you send in an asset that is not supported on ChangeNOW (full list of supported assets is available here), unfortunately, we won’t be able to guarantee a refund. Please keep this in mind to make sure your funds are safe at all times.

A classic rate cryptocurrency exchange is an exchange performed at the current most profitable rate on the market. An expected rate is the current exchange rate you will get. However, the cryptocurrency market is highly volatile and you should account for that.

During the classic rate exchange, each transaction may have its own unique exchange rate because of price fluctuations, market conditions, and network fees. The rate might change at any moment; as a result, you might receive more or less than you thought you would.

The expected rate is the rate at this exact moment. You must understand that it takes some time to send the deposit and confirm the transaction so, with the market volatility, you might get a bit less or more than you thought you would.

A fixed rate crypto exchange is an exchange performed at the same rate which is displayed to the client at the beginning of an exchange, regardless of subsequent rate fluctuations.

In some cases, fixed-rate exchanges have lower rate but the opposite is also possible.

During the сlassic flow, each transaction may have its own unique exchange rate because of rate fluctuations, market conditions, and network fees. The rate might change at any moment; as a result, you might receive more or less than you thought you would.

Implementing fixed rate exchanges leads us to lay down a small reserve to guarantee your safety from exchange rate fluctuations. It's included into the rate you will see at the beginning of the exchange, no other fees included.

Because of the rate risks we take, the fixed rate may differ from the сlassic flow's rate. However, it gives our customers confidence in the amount they will receive.

After you've picked the Fixed Rate flow, you create an exchange and make a deposit. You have 20 minutes to deposit your exchange funds; during that time, we guarantee that the rate won't change in any way. You will receive the exact amount that was displayed to you.

You may choose the fixed rate flow if you would like to be certain that the amount of crypto you'll receive will stay the same, no matter what. With fixed rate exchanges, our users enjoy the stability of their conversions and are safe from sudden rate drops.

In some cases, fixed-rate exchanges have lower rate but the opposite is also possible.

It means exactly that — exchanges of certain trading pairs are carried through our partners. These exchanges aren't much different from regular ChangeNOW exchanges, however, there are a few things you might want to keep in mind:

  • In these cases we don't carry out any KYC checks on our side. However, they might be carried out by our partners;
  • Please be aware that other services that we are partnered with might have KYC policies that are different from ours;
  • However, us carrying out exchanges through third party services does not mean we forfeit our responsibility for the exchange. If you run into any issues during the exchange, just let our support team know and we'll help you out in the shortest time possible.

In order to be able to use ChangeNOW, customers don't need to create any sort of accounts.

However, there are some exceptions.

ChangeNOW uses an automated risk management system to check all transactions. Each case will be considered individually. According to European AML directives, KYC regulations, and platform requirements, we will ask you to provide a scan of your ID document valid in your country, as well as some additional information on the funds’ origin.

During the Bitcoin Cash hard fork the protocol changes have been insignificant and a lot of users haven't split their balances yet. There's a risk that your deposit might be sent to us in both BCH and BSV networks simultaneously. Please make sure your Bitcoin Cash balances are split before making a deposit on ChangeNOW.

If a user makes a deposit from an unsplit BCH/BSV wallet address the refund is provided in 24 hours after the support ticket has been created.

Please keep in mind that our deposit addresses for BTC conform to the SegWit standard. It's technically impossible for ChangeNOW to withdraw any coins except for BTC from SegWit BTC addresses since neither BCH, LTC, or BSV support SegWit at the moment. When it comes to refunds, note that ChangeNOW’s technical department is able to refund only BTC from SegWit BTC addresses. No other crypto assets, including but not limited to LTC, BSV, BCH sent to a SegWit BTC address could be refunded.

Buy Crypto With Fiat

Yes, you can buy cryptocurrency with a USD/EUR card. This feature is brought to you by our third-party partner service, Simplex.

This feature is brought to you by our partner, Simplex. Simplex chargers 5% for each purchase (at least $10). ChangeNOW charges 1% for such purchases. The network fees are applied as usual depending on the currency.

It is a requirement of our crypto purchase provider, Simplex. The amount is chosen based on the network fees and some extra expenses that they cover for you.

Yes, there are some. The purchase must be up to $20000; the daily purchase limit is $20000 and the monthly purchase limit is $50000 per person.

This is the solution that we’ve come up with to provide our customers with a wider range of the coins that you can buy with a bank card — as our provider Simplex supports fewer currencies for direct purchase. We are disclosing this, so you have a better understanding of what fees are charged during the transaction.

Your card must comply with the requirements of our purchase provider, Simplex: the card must be issued by VISA or MasterCard. It may be a pre-paid (make sure to check if your pre-paid card is eligible for crypto-related purchases). Wire transfers, American Express and Discover cards are not accepted.

Yes, you can. There are several requirements from our fiat purchase provider, Simplex: your pre-paid card must be eligible for international transactions; it must be enrolled to the 3DSecure program; your pre-paid card issuer must allow cryptocurrency-related transactions.

KYC/AML

The crypto market is subject to a number of certain rules and regulations which make it mandatory for most crypto services to have the AML/KYC procedure implemented.

ChangeNOW strives to protect our clients from any type of scams and fraudulent activities in the crypto world and complies to all rules and regulations present at the moment, and one of the ways that enables us to do so is the KYC/AML procedure.

This procedure confirms the absolute legality of the transaction carried out by you before the regulatory institutions. Thus, you confirm that you are a law-abiding citizen and the state has no reason to address any claims towards you.

ChangeNOW’s AML/KYC procedure is supported by an automated risk prevention system. If a transaction is marked suspicious by this system, the exchange is put on hold and the customer in question is then asked to confirm their identity.

There is a certain set of criteria that the system employs; however, they can’t be made public, otherwise there will be people who will try to abuse those criteria in order to cheat the algorithm.

This system has proven to be very useful against money launderers and scammers, since the KYC process allows us to tell an honest customer apart from a scammer very quickly and without any trouble.

Each KYC case is handled individually. If a certain client is eligible for the procedure since their transaction had been marked as suspicious, they are informed of that with a pop-up notification after the exchange has been submitted, in which they will be asked to turn to the support team. We will apply a set of сlassic procedures to our KYC clients, among which are asking a client to submit the following:

  • A high-quality photo of any identification document valid in their country or internationally;
  • A dust transaction from the originating address to ChangeNOW’s address (this is necessary to confirm that the funds belong to the client);
  • A selfie of the client holding a sign that has "ChangeNOW" and the current date written on it.

After ChangeNOW has received the following materials, the exchange is completed, and the exchanged funds are then sent to the specified recipient wallet address.

We do everything in our power to maintain our reputation as a legitimate, law-abiding exchange service that can be safe for use by anyone, be it a regular person who doesn’t deal with crypto much or an experienced trader or miner; therefore, ChangeNOW reserves the right to apply the KYC/AML procedure to certain clients, wallet addresses and select assets.

ChangeNOW doesn’t support any money-laundering or other illegal activities; therefore, the service doesn’t enter any business agreements with individuals or business entities involved or suspected in such activities.

In case a client doesn’t wish to disclose their identity for certain reasons and refuses to provide the documents, the KYC/AML procedure is considered failed and the deposited funds are then refunded to the address (or addresses) the deposit was made from, subtracting the network fees, within 24 hours. Then, ChangeNOW reserves the right to blacklist this address (or addresses), thus rendering it (or them) non-eligible for making deposits on the service.

In case a client submits a false set of documents, the KYC/AML procedure is considered failed and the deposited funds are then refunded to the address (or addresses) the deposit was made from, subtracting the network fees, within 24 hours. Then, ChangeNOW reserves the right to blacklist this address (or addresses), thus rendering it (or them) non-eligible for making deposits on the service.

Please bear in mind that ChangeNOW reserves the right to submit all the received materials to legal authorities (Interpol, Europol, and others) in case a corresponding request is received. You can read the official ChangeNOW's Rules of Anti-Money Laundering and Combating The Financing Terrorism compliance control here.

In order to purchase crypto with USD or EUR, you will need to enter your email address. It is a necessary step for user identification required by our third-party partner, Simplex.

To comply with Simplex's identification procedure, we recommend to use the same email address together with a debit/credit card’s information for each transaction.

All the documents that you might provide during ChangeNOW's KYC/AML procedures are encrypted and stored in specialized secure storage as long as required by law. We guarantee that they won't be sold to or shared with any kind of third party, excluding potential law enforcement requests.

For Partners

Yes, you can join our affiliate program and make 0.4% of the funds attracted by you. Here is the detailed instruction.

Hãy thử BÂY GIỜ