กรุณากรอกรายละเอียดการแลกเปลี่ยนของคุณ

icon-om
OM

  ไม่พบรายการที่ตรงกับข้อความค้นหาของคุณ

1 OM ~ ... SFP
Loader Icon
icon-sfp
SFP

  ไม่พบรายการที่ตรงกับข้อความค้นหาของคุณ

~ ... NOW
ป้อนที่อยู่การรับเงิน SFP
รองรับชื่อโปรโตคอล FIO

เคล็ดลับที่ควรรู้

เราจะดำเนินการทำธุรกรรมของคุณแม้ว่าคุณ:

 • ส่งเงินฝากในเครือข่ายที่ผิด หากสินทรัพย์นี้ได้รับการสนับสนุนในบริการของเรา

 • Create a transaction with a wrong coin

 • เลือกจำนวนเงินแล้วส่งจำนวนที่แตกต่าง

 • ส่งเงินฝากมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับธุรกรรมเดียวกัน

 • ส่งเงินฝากนานหลังจากที่การแลกเปลี่ยนถูกสร้างหรือเสร็จสิ้น

We will not be able to proceed with the transaction on the initial terms if you:

 • Send a deposit for a fixed-rate exchange after the rate expires, provided that the rate declines over this timeframe

 • Make a transaction using the wrong contract address

In these cases, we encourage you to contact our support team. The exchange can be continued from there, or alternatively, you are free to request a refund.

How to cancel an exchange:

 • cancel icon

  If you didn’t send any funds yet, there is no need to cancel the transaction, you can simply create a new one

 • cancel icon

  If you have already sent the funds for the exchange, immediately contact our support team for assistance

เคล็ดลับที่ควรรู้

เราจะดำเนินการทำธุรกรรมของคุณแม้ว่าคุณ:

 • ส่งเงินฝากในเครือข่ายที่ผิด หากสินทรัพย์นี้ได้รับการสนับสนุนในบริการของเรา

 • Create a transaction with a wrong coin

 • เลือกจำนวนเงินแล้วส่งจำนวนที่แตกต่าง

 • ส่งเงินฝากมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับธุรกรรมเดียวกัน

 • ส่งเงินฝากนานหลังจากที่การแลกเปลี่ยนถูกสร้างหรือเสร็จสิ้น

We will not be able to proceed with the transaction on the initial terms if you:

 • Send a deposit for a fixed-rate exchange after the rate expires, provided that the rate declines over this timeframe

 • Make a transaction using the wrong contract address

In these cases, we encourage you to contact our support team. The exchange can be continued from there, or alternatively, you are free to request a refund.

How to cancel an exchange:

 • cancel icon

  If you didn’t send any funds yet, there is no need to cancel the transaction, you can simply create a new one

 • cancel icon

  If you have already sent the funds for the exchange, immediately contact our support team for assistance