Không giới hạn

Sự trao đổi được tạo ra nhanh chóng và dễ dàng
Classic Rate
Fixed Rate
You Send
  • 1 BTC ~ 46.5885742 ETH      Exchange rate (expected)
You Get

Swap Your BNB Token

From ERC20 to Mainnet at 1:1 Rate!

Swap Your NOW Token

From ERC20 to Binance Mainnet!

Không có giới hạn

Không có giới hạn

Đổi các đồng xu nhiều như ý muốn của bạn.Chúng tôi không có các giới hạn.

Tìm hiểu thêm

Để mất kiểm soát

Để mất kiểm soát

Chúng tôi không lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn, bạn không cần đăng ký.

Tìm hiểu thêm

Dễ dàng

Dễ dàng

Sử dụng Visa hoặc MasterCard và nhanh chóng đổi fiat của bạn thành crypto.

Hãy thử!

Hợp lý

Hợp lý

Chúng tôi chọn mức giá tốt nhất và hiển thị tất cả các khoản phí trước khi bạn thực hiện giao dịch trao đổi.

Tìm hiểu thêm
Đọc tất cả các nhận xét trên Trustpilot.com
Nhận xét từ:
Được tin tưởng trên toàn thế giới

Get the latest news and promotions from ChangeNOW

Dear ChangeNOWers!

We've heard a lot of feedback form our customers about our fiat-to-crypto service, so we're changing it to a more convenient option. For now, fiat-to-crypto purchases are temporarily unavailable, but they'll be back soon - better than ever!