NGAY BÂY GIỜ Trao đổi mã thông báo Binance Chain

Trao đổi mã thông báo NOW của bạn từ mạng chính ERC-20 sang BNB với tỷ lệ 1:1 trên Sàn giao dịch NOW!

NOW (ERC 20)

NOW (BEP2)