Vui lòng nhập chi tiết trao đổi của bạn

  Không tìm thấy kết quả phù hợp cho truy vấn của bạn

1 undefined ~ ... ETH
Loader Icon
icon-eth
ETH

  Không tìm thấy kết quả phù hợp cho truy vấn của bạn

~ ... NOW
Nhập địa chỉ thanh toán ETH
Tên giao thức FIO được hỗ trợ

Mẹo hữu ích để biết

Chúng tôi sẽ xử lý giao dịch của bạn ngay cả khi bạn:

 • Gửi tiền gửi vào mạng sai, nếu tài sản này được hỗ trợ trên dịch vụ của chúng tôi.

 • Create a transaction with a wrong coin

 • Chọn một số tiền và sau đó gửi một số khác

 • Gửi nhiều hơn một khoản tiền gửi cho cùng một giao dịch

 • Gửi tiền gửi lâu sau khi giao dịch đã được tạo hoặc hoàn tất

Chúng tôi sẽ không thể tiến hành giao dịch theo các điều khoản ban đầu nếu bạn:

 • Gửi tiền đặt cọc cho giao dịch cố định sau khi tỷ giá hết hạn, với điều kiện tỷ giá giảm trong khoảng thời gian này

 • Thực hiện giao dịch sử dụng địa chỉ hợp đồng sai

Trong những trường hợp này, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi. Giao dịch có thể tiếp tục từ đó, hoặc bạn có thể yêu cầu hoàn tiền.

Cách hủy một giao dịch trao đổi:

 • cancel icon

  Nếu bạn chưa gửi bất kỳ khoản tiền nào, không cần phải hủy giao dịch, bạn chỉ cần tạo một giao dịch mới

 • cancel icon

  Nếu bạn đã gửi tiền cho giao dịch trao đổi, hãy liên hệ ngay với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ

Mẹo hữu ích để biết

Chúng tôi sẽ xử lý giao dịch của bạn ngay cả khi bạn:

 • Gửi tiền gửi vào mạng sai, nếu tài sản này được hỗ trợ trên dịch vụ của chúng tôi.

 • Create a transaction with a wrong coin

 • Chọn một số tiền và sau đó gửi một số khác

 • Gửi nhiều hơn một khoản tiền gửi cho cùng một giao dịch

 • Gửi tiền gửi lâu sau khi giao dịch đã được tạo hoặc hoàn tất

Chúng tôi sẽ không thể tiến hành giao dịch theo các điều khoản ban đầu nếu bạn:

 • Gửi tiền đặt cọc cho giao dịch cố định sau khi tỷ giá hết hạn, với điều kiện tỷ giá giảm trong khoảng thời gian này

 • Thực hiện giao dịch sử dụng địa chỉ hợp đồng sai

Trong những trường hợp này, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi. Giao dịch có thể tiếp tục từ đó, hoặc bạn có thể yêu cầu hoàn tiền.

Cách hủy một giao dịch trao đổi:

 • cancel icon

  Nếu bạn chưa gửi bất kỳ khoản tiền nào, không cần phải hủy giao dịch, bạn chỉ cần tạo một giao dịch mới

 • cancel icon

  Nếu bạn đã gửi tiền cho giao dịch trao đổi, hãy liên hệ ngay với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ