Không giới hạn

Sự trao đổi được tạo ra nhanh chóng và dễ dàng

Không có giới hạn

Không có giới hạn

Đổi các đồng xu nhiều như ý muốn của bạn.Chúng tôi không có các giới hạn.

Tìm hiểu thêm

Để mất kiểm soát

Để mất kiểm soát

Chúng tôi không lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn, bạn không cần đăng ký.

Tìm hiểu thêm

Dễ dàng

Dễ dàng

Sử dụng Visa hoặc MasterCard và nhanh chóng đổi fiat của bạn thành crypto.

Hãy thử!

Hợp lý

Hợp lý

Chúng tôi chọn mức giá tốt nhất và hiển thị tất cả các khoản phí trước khi bạn thực hiện giao dịch trao đổi.

Tìm hiểu thêm
video works
Đọc tất cả các nhận xét trên Trustpilot.com
Nhận xét từ:star-image
Được tin tưởng trên toàn thế giới

Pulse

Vốn hóa thị trường
$ 210,357,820,487
24h Vol
$ 11,034,042,062
 

Top 3

Vốn hóa thị trường tiền tệ Crypto

BTC Vốn hóa thị trường
$ 111,273,344,777
BTC 24h Vol
$ 3,788,569,705.95
ETH Vốn hóa thị trường
$ 28,292,241,536
ETH 24h Vol
$ 1,283,109,940.62
XRP Vốn hóa thị trường
$ 12,975,555,922
XRP 24h Vol
$ 296,400,746.537

Xu hướng thị trường

Get the latest news and promotions from ChangeNOW