Walang limitasyong

Ang mga palitan ay mabilis at madali

HOT

    No matches were found for your query

  • 1 HOT ~ 0 BTCSingil ng palitan (inaasahan)
  • No extra fees
BTC

    No matches were found for your query

Simple as 1,2,3

Pick a Crypto

We support more than 10 000 currency
pairs and the list is constantly growing.
Pick the one you like.

Exchange

We handle everything complicated so that
you can spend your time on what matters.
No registration. No hidden fees.
No surprises.

Receive your Funds

We match the estimate and the outcome
better than anyone else, thanks to our
RealRates system. And it’s super-fast
and safe for you.

The Service You Deserve

Walang limitasyon

Mayroon kang isang pagkakataon upang magpalitan ng maraming mga barya hangga't gusto mo. Wala kaming mga limitasyon.

Matuto nang higit pang mga detalye

Pagpapaalis ng kontrol

Hindi mo kailangang mag-sign up dahil hindi namin iniimbak ang iyong personal na data.

Matuto nang higit pang mga detalye

Madali

Palitan ang iyong fiat papunta sa crypto nang mabilis gamit ang Visa o MasterCard.

Subukan ito ngayon!

Juat

Bago ka makipagpalitan, piliin namin ang pinakamahusay na mga rate at ipakita ang lahat ng mga bayarin.

Matuto nang higit pang mga detalye
Mayroon kang pagkakataon na basahin ang lahat ng mga review sa Trustpilot.com
Mga pagsusuri mula sa:
Pinagkakatiwalaan sa buong Mundo

Bibigyan ka ng ChangeNOW ng mga pinakabagong balita at pagtataguyod ChangeNOW