กรุณากรอกรายละเอียดการแลกเปลี่ยนของคุณ

icon-usd
USD

    ไม่พบรายการที่ตรงกับข้อความค้นหาของคุณ

1 XRP ~ ... USD
Loader Icon
icon-xrp
XRP

    ไม่พบรายการที่ตรงกับข้อความค้นหาของคุณ

~ ... NOW

Please don't forget to specify the destination tag for your XRP payout address if needed. For exchanges worth less than 20 XRP, unactivated XRP addresses will not be accepted.

ป้อนที่อยู่การรับเงิน XRP
รองรับชื่อโปรโตคอล FIO
  • ยืนยันการแลกเปลี่ยน
  • เสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยน
  • ป้อนรายละเอียดการแลกเปลี่ยน
  • ยืนยันการแลกเปลี่ยน
  • เสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยน