لطفا جزئیات تبادل خود را وارد کنید

icon-ont
ONT

    هیچ منطبقی برای درخواست شما پیدا نشد

1 ONT ~ ... XRP
Loader Icon
icon-xrp
XRP

    هیچ منطبقی برای درخواست شما پیدا نشد

~ ... NOW

Please don't forget to specify the destination tag for your XRP payout address if needed. For exchanges worth less than 20 XRP, unactivated XRP addresses will not be accepted.

آدرس پرداخت XRP را وارد کنید
نام پروتکل FIO پشتیبانی می شود
  • تبادل را تایید کنید
  • تبادل را تکمیل کنید
  • جزئیات تبادل را وارد کنید
  • تبادل را تایید کنید
  • تبادل را تکمیل کنید